Wybrane realizacje

Obiekt handlowo-usługowy w Trzciance

Kubatura: 12 359,51 m3

Powierzchnia całkowita:1 938,67 m2

Ilość miejsc parkingowych: 55 m.p.

Termin rozpoczęcia budowy: 07.06.2017

Termin zakończenia budowy: 31.10.2017

Okiekt handlowo-usługowy VENDO Park w  Kobyłce

Kubatura: 22 252,42 m3

Powierzchnia najmu: 3 425,93  m2

Ilość miejsc parkingowych: 66 m.p.

Termin rozpoczęcia budowy: 01.07.2019         

Termin zakończenia budowy: 12.12.2019

 

Obiekt handlowo-usługowy w Warszawie

ul. Radzymińska

Kubatura: 13 626,40 m3

Powierzchnia całkowita: 2 151,70 m2

Ilość miejsc parkingowych: 97m.p.

Termin rozpoczęcia budowy: 01.09.2016

Termin zakończenia budowy: 31.03.2017

Obiekt handlowo-usługowy w Warszawie

ul. Talarowa

Kubatura:  11 876,86 m3

Powierzchnia całkowita: 2 714,70m2

Ilość miejsc parkingowych: 60 m.p.

Termin rozpoczęcia budowy:  04.05.2017

Termin zakończenia budowy: 31.12.2017

Park Handlowy Nowe Babice

Kubatura: 46 448,00 m3

Powierzchnia najmu: 6 724,74 m2

Ilość miejsc parkingowych: 182 m.p.

Termin rozpoczęcia budowy: 06.05.2019         

Termin zakończenia budowy: 30.03.2020